Kategorier
Rusta & Matcha

Att delta i Rusta och Matcha på Hisingen

Det är en chans för folk som söker nya möjligheter på arbetsmarknaden att ta hjälp av tjänsten Rusta och Matcha på Hisingen. Fortsätt att läsa för mer info.

Rusta och Matcha på Hisingen är en tjänst som erbjuds i samarbete med Arbetsförmedlingen. Syftet är att att stödja jobbsökande i deras strävan efter att hitta ett arbete eller en utbildning som passar dem. Genom en pedagogisk kartläggning av varje individs kompetenser och behov skapas en personlig plan för att kunna komma in på arbetsmarknaden.

Att söka jobb kan ofta vara som att vada genom en tjock dimma av motgångar. Handledarna inom Rusta och Matcha på Hisingen ger de arbetssökande nytt hopp. Man har möten och går igenom hur man skriver CV, hur man presenterar sig själv och hur man söker jobb med tillförsikt och självförtroende. Det är många arbetsgivare som söker efter lojala medarbetare.

Vägen framåt för Rusta och Matcha på Hisingen

Rusta och Matcha på Hisingen är ett program som blir både en kompass och en karta för jobbsökande. Man börjar med ett samtal där deltagarens mål, drömmar och färdigheter sätts i fokus. Handledarna är specialiserade på att matcha dessa personliga ambitioner med realiteterna och möjligheterna på arbetsmarknaden. Deras expertis är en kombination av medkänsla och realism.

Man vill matcha rätt person med rätt jobb men också skapa en känsla av gemenskap och samhörighet genom gruppdiskussioner och workshops. Rusta och Matcha på Hisingen ger en plattform för utbyte av erfarenheter, bidrar till den enskildes utveckling och skapar ett nätverk av stöd och uppmuntran inom gemenskapen.