Kategorier
Redovisningsbyrå

Varför anlita en redovisningsbyrå i Stockholm?

Genom att man anlitar en redovisningsbyrå i Stockholm, kan man som företag få chansen att fokusera på sin kärnverksamhet medan någon annan sköter siffrorna.

Så är det då dags för deklaration igen och man vet vad som väntar – timmar av siffror, beräkningar och förmodad huvudvärk innan det färdiga resultatet är klart att skicka in till Skatteverket. Oro för att man kan ha glömt några kvitton eller fakturor finns alltid där och att man ska bli tvungen att göra om allt igen. Kanske bäst att räkna om allt från början..

Anledningarna till att många företag sköter sina räkenskaper själva är ofta relaterade till ekonomi. Man tänker kanske att det blir billigare att sköta det på egen hand istället för att anlita en redovisningsbyrå i Stockholm. Men ibland så kan en investering vara precis det som företaget behöver.

Redovisningsbyrå i Stockholm lättar på bördan

Genom att ta hjälp av en redovisningsbyrå i Stockholm kan man som företag lämna över en börda som annars kan ta väldigt mycket tid och energi från ens egen verksamhet. Att låta en dedikerad firma ta över ansvaret för räkenskaperna innebär för många egna företagare en stor lättnad. Den som sysslar med redovisning har ofta lång erfarenhet av detta och riskerna för att det ska bli några fel är väldigt små.

Att behöva göra om sin redovisning för att man råkat skriva fel eller bli återbetalningsskyldig för att man räknat fel på skatten är sådant som man helst vill slippa. Med en duktig redovisningsbyrå i ryggen behöver man inte oroa sig för att det ska bli tokigt i räkenskaperna.

En redovisningsbyrå frigör tid för dig och din verksamhet

Ingen som startar ett företag idag gör det för att man ser fram emot timmar av bokföring, redovisning och deklarationer, förutsatt att det inte är just en redovisningsbyrå man startat. De flesta vill använda sin tid till att fokusera på sin kärnverksamhet och att växa som rörelse. Det är något som blir en realitet om man väljer att låta en skicklig revisor ta hand om ekonomin.

Genom att spara både tid och energi kan man som företagare bli mer fokuserad på sin kärnverksamhet och på så vis få mer utrymme att växa. Sök efter en välrenommerad redovisningsbyrå i din närhet för att få den hjälp som behövs för att din firma ska ha möjlighet att blomstra.

Kategorier
Redovisningsbyrå

Redovisningsbyrå i Stockholm för löpande bokföring

Den som leder och driver ett företag måste prioritera och koncentrera sig på sina viktiga uppgifter. Låt en redovisningsbyrå i Stockholm sköta bokföringen.

Om du driver ett eget företag kan det finnas risk att du vill göra eller lägga dig i alla bolagets uppgifter. Visst är det bra att vara delaktig och initierad i alla företagets uppgifter, men det innebär inte att du måste göra allting själv. Ett mindre företag har förstås inte alltid råd med att ha en anställd ekonomichef, men sådana uppgifter kan läggas ut på en extern redovisningsbyrå i Stockholm.

Men vilka arbetsuppgifter sköter en redovisningsbyrå i Stockholm? Om du ska bilda ett nytt bolag kan redovisningsbyrån lämna in alla uppgifter som Bolagsverket och Skatteverket kräver. Därefter sköter byrån den löpande bokföringen och lämnar periodvis in momsdeklaration och olika kontrolluppgifter.

Ekonomisk kontroll med redovisningsbyrå i Stockholm

En duktig och framgångsrik företagare känner till företagets ekonomiska realiteter i ryggmärgen. Det hindrar dock inte att hon eller han måste ha regelbundna ekonomiska rapporter och gärna varje månad. Med sådan styrning och kontroll går det att rätta till förhållanden som börjar gå snett. Det kan handla om att justera försäljningspriser eller att se över kostnader för inkommande komponenter eller att genomföra rationaliseringar i tillverkningen.

Vid slutet av räkenskapsåret ska ett årsbokslut upprättas. I ett aktiebolag ska bokslutet lämnas till Bolagsverket. Ett årsbokslut är mer detaljerat än ett månadsbokslut. Intäkter och kostnader ska periodiseras för att bokslutet ska vara rättvisande. En redovisningsbyrå i Stockholm vet vilka noter och specifikationer som krävs för ett korrekt årsbokslut.

I anslutning till bokslutet ska även en deklaration skickas till Skatteverket. Redovisningsbyrån vet vilka skatteregler som gäller för olika företag och vilka avdragsmöjligheter som finns. Ett vinstgivande företag kan exempelvis reducera skatten genom att göra avsättningar till en obeskattad reserv- eller periodiseringsfond.