Kategorier
Redovisningsbyrå

Redovisningsbyrå i Stockholm för löpande bokföring

Den som leder och driver ett företag måste prioritera och koncentrera sig på sina viktiga uppgifter. Låt en redovisningsbyrå i Stockholm sköta bokföringen.

Om du driver ett eget företag kan det finnas risk att du vill göra eller lägga dig i alla bolagets uppgifter. Visst är det bra att vara delaktig och initierad i alla företagets uppgifter, men det innebär inte att du måste göra allting själv. Ett mindre företag har förstås inte alltid råd med att ha en anställd ekonomichef, men sådana uppgifter kan läggas ut på en extern redovisningsbyrå i Stockholm.

Men vilka arbetsuppgifter sköter en redovisningsbyrå i Stockholm? Om du ska bilda ett nytt bolag kan redovisningsbyrån lämna in alla uppgifter som Bolagsverket och Skatteverket kräver. Därefter sköter byrån den löpande bokföringen och lämnar periodvis in momsdeklaration och olika kontrolluppgifter.

Ekonomisk kontroll med redovisningsbyrå i Stockholm

En duktig och framgångsrik företagare känner till företagets ekonomiska realiteter i ryggmärgen. Det hindrar dock inte att hon eller han måste ha regelbundna ekonomiska rapporter och gärna varje månad. Med sådan styrning och kontroll går det att rätta till förhållanden som börjar gå snett. Det kan handla om att justera försäljningspriser eller att se över kostnader för inkommande komponenter eller att genomföra rationaliseringar i tillverkningen.

Vid slutet av räkenskapsåret ska ett årsbokslut upprättas. I ett aktiebolag ska bokslutet lämnas till Bolagsverket. Ett årsbokslut är mer detaljerat än ett månadsbokslut. Intäkter och kostnader ska periodiseras för att bokslutet ska vara rättvisande. En redovisningsbyrå i Stockholm vet vilka noter och specifikationer som krävs för ett korrekt årsbokslut.

I anslutning till bokslutet ska även en deklaration skickas till Skatteverket. Redovisningsbyrån vet vilka skatteregler som gäller för olika företag och vilka avdragsmöjligheter som finns. Ett vinstgivande företag kan exempelvis reducera skatten genom att göra avsättningar till en obeskattad reserv- eller periodiseringsfond.